სერტიფიკატები

2016 წელს, შპს “საირმე მინერალ ვოთერს” – ი შეფასდა და მიენიჭა ISO 9001:2008 შესაბამისობის სერტიფიკატი დიდი ბრიტანეთის სასერტიფიკაციო ჰოლდინგის  “Bureau Veritas” მიერ. 2013 წელს კომპანიას უკვე მიღებული ჰქონდა აღნიშნული ხარისხის სერტიფიკატი  “General Surveillance Association” – ის მიერ.


2016 წელს კომპანია „საირმე მინერალ ვოთერსს“ ISO 22000:2005 სერიის კიდევ ერთი ხარისხის მენეჯმენტის სისტემის სერტიფიკატი გადაეცა, “Bureau Veritas” სასერტიფიკაციო ჰოლდინგის დიდი ბრიტანეთის ფილიალის მიერ.

 

შპს “საირმე მინერალ ვოთერს”, საქართველოს 2016 წლის ფინანსურ-ეკონომიკური მაჩვენებლების თანახმად ოქროს ხუთეულის ტოპ-ხუთეულშია, კრიტერიუმით “ექსპორტ-იმპორტის მოცულობა”.