2016 წელს კომპანია „საირმე მინერალ ვოთერსს“ გადაეცა ხარისხის მენეჯმენტის სისტემის სერტიფიკატი ISO 22000:2005 და 9001:2008 “Bureau Veritas” სასერტიფიკაციო ჰოლდინგის დიდი ბრიტანეთის ფილიალის მიერ.