საირმის წყალი ყალიბდება მიწის ქერქის ვულკანურ-დანალექი ქანების ზონებში, სადაც ის ხდება ბუნებრივი კარბონატებით გაჯერებული და ამ წიაღიდან მოედინება ბუნებრივი წყაროების სახით.

საირმე მინერალური წყლის განსაკუთრებული თვისებები:

– უნიკალური ქიმიური შემადგენლობა, ჰიდროკალციუმ-ნატრიუმის შემცველობის მქონე სხვა სახის მინერალური წყლებისგან განსხვავებული.

– ბიოლოგიურად აქტიური მიკროელემენტები – მეტასილიციკის და ორთობორიკის მჟავეები კონცენტრირებულ კონდიციებში.

– დაბალანსებული მინერალიზაცია (3 – 5 გ/ლ); სასარგებლო მინერალების არსებობა მოცემულ მოცულობაში საშუალებას იძლევა დიდი რაოდენობით წყლის გამოყენების შესაძლებლობას, პროფილაქტიკის და სამკურნალო მოხმარების უფრო ფართო დიაპაზონით, რაც მას უფრო ნაყოფიერს ხდის.

ამ განსაკუთრებული თვისებების კომბინაცია წყალს ხდის უნიკალურს და ძალიან სასარგებლოს, სხვადასხვა დაავადებების პრევენციისათვის, კერძოდ – მეტაბოლიზმის, გასტროენტოროლოგიის და უროლოგიის.

წყალი საირმე განსხვავდება ნაზი ბუშტებით და საოცრად რბილი გემოთი.

0mg
კალციუმი
0mg
ნატრიუმი
0mg
მაგნიუმი
0mg
ჰიდროკარბონატი